Publikováno

Pravidla soutěží

 1. Tento dokument obsahuje pravidla soutěží na stránkách www.shopfido.cz a www.i-chovatel.cz.
 2. Organizátorem soutěží je Ilona Spilková, IČ 88521010.
 3. Soutěže probíhají na území České republiky a Slovenska.
 4. Facebook není pořadatelem, spolupořadatelem ani sponzorem soutěží.
 5. Výherce bude o své výhře informován zprávou na facebooku. Výhry budou zaslány nejpozději do 14 dnů od ukončení soutěže.
 6. Pokud výherce do 3 dnů neodešle adresu pro odeslání výhry, pošleme výhru dalšímu vybranému účastníkovi soutěže.
 7. Ceny není možné vymáhat právní cestou a za výhru nelze obdržet finanční náhradu.
 8. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních a to na dobu do případného odvolání s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.
 9. Odpovědnost pořadatele soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele než tato – uvedená v těchto pravidlech.
 10. Pořadatel soutěže nezodpovídá za ztrátu nebo poškození nebo nedoručení výher během poštovní přepravy. Pořadatel soutěže taktéž neodpovídá za nedoručení soutěžních zásilek či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním zpráv.
 11. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, stejně tak jako výhry, soutěž odložit, přerušit či soutěž bez náhrady zrušit v době celého trvání soutěže, přičemž soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.
 12. Na další případné otázky vám odpovíme e-mailem info@shopfidol.cz.
 13. Pravidla jsou platná od 29.7.2016.